HERMES

Tel: +4-0745-797.976

Traseu RETUR Botosani- Hlipiceni- Calarasi- Plesani

Localitate / Statie
Plesani / Plesani
Calarasi / Calarasi
Rauseni / Halta Rauseni
Hlipiceni / Statie Hlipiceni
Todireni / Todireni
Lunca / Statie Lunca
Sulita Targ / Statie Sulita Targ
Blandesti / Statie Bladesti
Victoria / Statie Victoria
Stauceni / Statie Stauceni
Botosani / Autogara Transport Calatori S.A.

Harta traseelor